Bài 1.73 trang 25 SBT Giải tích 12 Nâng cao


Đề bài

Đồ thị hàm số \(y = {{9({x^2} + 1)(x + 1)} \over {3{x^2} - 7x + 2}}\)

(A) Nhận đường thẳng x = 3 làm tiệm cận đứng

(B) Nhận đường thẳng x = -2 làm tiệm cận đứng

(C) Nhận đường thẳng y = 0 làm tiệm cận ngang

(D) Nhận đường thẳng y = 3x + 10 làm tiệm cận xiên

Giải

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

Ta có:

\(\begin{array}{l}y = \frac{{9\left( {{x^2} + 1} \right)\left( {x + 1} \right)}}{{3{x^2} - 7x + 2}} = \frac{{9\left( {{x^3} + {x^2} + x + 1} \right)}}{{3{x^2} - 7x + 2}}\\ = \frac{{9{x^3} + 9{x^2} + 9x + 9}}{{3{x^2} - 7x + 2}} = 3x + 10 + \frac{{73x - 11}}{{3{x^2} - 7x + 2}}\\ \Rightarrow \mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \left[ {y - \left( {3x + 10} \right)} \right]\\ = \mathop {\lim }\limits_{x \to  \pm \infty } \frac{{73x - 11}}{{3{x^2} - 7x + 2}} = 0\end{array}\)

Do đó tiệm cận xiên của ĐTHS là \(y = 3x + 10\) nên D đúng.

ĐTHS không có tiệm cận ngang nên C sai.

ĐTHS có tiệm cận đứng \(x = 2\) và \(x = \frac{1}{3}\) nên A, B sai.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.