CHƯƠNG 1: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 5 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 1 trang 5 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Khối lập phương là một khối đa diện có 6 mặt là hình vuông...

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 2 trang 5 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Hãy dùng 4 mặt phẳng để chia một khối tứ diện đã cho thành 9 khối tứ diện.

Xem lời giải

Bài 3 trang 5 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 3 trang 5 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Mỗi lần cưa, máy cưa có thể cưa một hay nhiều tấm gỗ theo một mặt phẳng. ..

Xem lời giải

Bài 4 trang 5 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 4 trang 5 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Có hay không các khối đa diện với các mặt là tam giác đều và số mặt là số chẵn tùy ý lớn hơn 2?

Xem lời giải

Bài 5 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 5 trang 6 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Tìm tất cả các mặt phẳng đối xứng của hình tứ diện đều ABCD.

Xem lời giải

Bài 6 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 6 trang 6 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hình tứ diện đều ABCD...

Xem lời giải

Bài 7 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 7 trang 6 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho mặt phẳng ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 8 trang 6 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Phép biến hình biến mỗi điểm M ...

Xem lời giải

Bài 9 trang 6 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 9 trang 6 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tứ diện ABCD...

Xem lời giải

Bài 10 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao

Bài 10 trang 7 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai tứ diện ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 11 trang 7 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Chứng minh rằng phép dời hình biến một mặt cầu thành một mặt cầu có cùng bán kính.

Xem lời giải

Bài 12 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 12 trang 7 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai điểm phân biệt A, B...

Xem lời giải

Bài 13 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 13 trang 7 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tam giác ABC ...

Xem lời giải

Bài 14 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 14 trang 7 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho tứ diện đều ABCD ...

Xem lời giải

Bài 15 trang 7 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 15 trang 7 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Chứng minh rằng:...

Xem lời giải

Bài 16 trang 8 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 16 trang 8 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho phép vị tự V tâm O ...

Xem lời giải

Bài 17 trang 8 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 17 trang 8 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai đường tròn có bán kính khác nhau ...

Xem lời giải

Bài 18 trang 8 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 18 trang 8 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai đường tròn có bán kính bằng nhau ...

Xem lời giải

Bài 19 trang 8 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 19 trang 8 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai hình tứ diện ABCD ...

Xem lời giải

Bài 20 trang 8 SBT Hình học 12 Nâng cao

Giải bài 20 trang 8 sách bài tập Hình học 12 Nâng cao. Cho hai hình tứ diện ABCD ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất