Câu 3.54 trang 150 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung mỗi hình phẳng giới hạn bới:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục tung  mỗi hình phẳng giới hạn bới:

LG a

Đồ thị  hàm số \(y = {x^2}\), trục tung và đường thẳng \(y = 0,y = 4\)

Lời giải chi tiết:

\(8\pi \)

LG b

Đồ thị  hàm số \(y = {x^3}\), trục tung và đường thẳng \(y = 1,y = 2\)

Lời giải chi tiết:

\({{\left( {{{6.2}^{{2 \over 3}}} - 3} \right)\pi } \over 5}\)

LG c

Đồ thị  hàm số \(y = \ln x\), trục tung và đường thẳng \(y = 0,y = 1\)

Lời giải chi tiết:

\({{\left( {{e^2} - 1} \right)\pi } \over 2}\)

LG d

Đồ thị  hàm số \(y = 3 - {x^2}\), trục tung và đường thẳng \(y = 1\)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn: \(V = \pi \int\limits_1^3 {\left( {3 - y} \right)} dy\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD