Bài 15 trang 117 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao


Xét sự đồng phẳng của ba vectơ

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét sự đồng phẳng của ba vectơ \(\overrightarrow u ,\overrightarrow v ,\overrightarrow w \) trong mỗi trường hợp sau :

LG a

\(\eqalign{  & \overrightarrow u (1; - 1;1),\overrightarrow v (0;1;2),\overrightarrow {\rm{w}} (4;2;3)\cr} \)

Lời giải chi tiết:

Không đồng phẳng.

LG b

\(\eqalign{  &\overrightarrow u (4;3;4),\overrightarrow v (2; - 1;2),\overrightarrow {\rm{w}} (1;2;1) \cr} \)

Lời giải chi tiết:

Đồng phẳng.

LG c

\(\eqalign{  & \overrightarrow u  = 4\overrightarrow i  + 2\overrightarrow j  + 5\overrightarrow k ,\overrightarrow v  = 3\overrightarrow i  + \overrightarrow j  + 3\overrightarrow k ,\cr&\overrightarrow w  = 2\overrightarrow i  + \overrightarrow k \cr} \)

Lời giải chi tiết:

Đồng phẳng.

LG d

\(\eqalign{  &\overrightarrow u ( - 3;1; - 2),\overrightarrow v (1;1;1),\overrightarrow {\rm{w}} ( - 2;2;1); \cr} \)

Lời giải chi tiết:

Không đồng phẳng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.