Bài 29 trang 120 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao


Viết phương trình mặt cầu :

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Viết phương trình mặt cầu :

LG a

Có tâm I(1;0;-1), đường kính bằng 8.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{\;{\left( {x - 1} \right)^2} + {y^2} + {\left( {z + 1} \right)^2} = 16\cr} \)

LG b

Có đường kính AB với A=(-1;2;1), B=(0;2;3).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{{\left( {x + {1 \over 2}} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} + {(z - 2)^2} = {5 \over 4} \cr} \)

LG c

Có tâm O(0;0;0) và tiếp xúc với mặt cầu (S) có tâm (3;-2;4), bán kính bằng 1.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{{x^2} + {y^2} + {z^2} = 30 \pm 2\sqrt {29}\cr} \)

LG d

Có tâm I(3;-2;4)và đi qua A(7;2;1).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{{(x - 3)^2} + {(y + 2)^2} + {\left( {z - 4} \right)^2} = 41 \cr} \)

LG e

Có tâm I(2;-1;3) và tiếp xúc với mp(Oxy).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{{(x - 2)^2} + {(y + 1)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 9\cr} \)

LG g

Có tâm I(2;-1;3) và tiếp xúc với mp(Oxz).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{{(x - 2)^2} + {(y + 1)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 1\cr} \)

LG h

Có tâm I(2;-1;3) và tiếp xúc với mp(Oyz).

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{{(x - 2)^2} + {(y + 1)^2} + {\left( {z - 3} \right)^2} = 4. \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD