Câu 3.64 trang 152 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


Tìm nguyên hàm của các hàm số sau bằng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm nguyên hàm của các hàm số sau bằng phương pháp lấy nguyên hàm từng phần:

LG a

\(y = {x^2}{\rm{cos}}x\)

Lời giải chi tiết:

\({x^2}\sin x - 2\sin x + 2x\cos x + C\)

Hướng dẫn: Đặt \(u = {x^2},v' = c{\rm{os}}x\)

LG b

\(y = {x^2}{e^x}\)

Lời giải chi tiết:

\({e^x}\left( {{x^2} - 2x + 2} \right) + C\)

Hướng dẫn: Đặt \(u = {x^2},v' = {e^x}\)

LG c

\(y = {x^3}{e^x}\)

Lời giải chi tiết:

\({e^x}\left( {{x^3} - 3{x^2} + 6x - 6} \right) + C\)                      

Hướng dẫn: Đặt \(u = {x^3},v' = {e^x}\)

LG d

\(y = {e^{ - x}}{\rm{cos}}x\)

Lời giải chi tiết:

\({1 \over 2}{e^{ - x}}\left( {\sin x - c{\rm{os}}x} \right) + C\)

Hướng dẫn: Đặt \(u = c{\rm{os}}x,v' = {e^{ - x}}\). Khi xuất hiện \(\int {{e^{ - x}}\sin xdx} \)  lại tiếp tục sử dụng phương pháp tích phân từng phần đối với \(u = \sin x,v' = {e^{ - x}}\)

LG e

\(y = {e^{2x}}{\rm{cos3}}x\)

Lời giải chi tiết:

\({{{e^{2x}}} \over {13}}\left( {3\sin 3x + 2c{\rm{os3}}x} \right) + C\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD