5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: Góc - góc - góc (g.g.g)

Bình chọn:
4.7 trên 30 phiếu


Gửi bài