Tiếng Anh 12

Unit 13: The 22nd Sea Game - Đông Nam Á Vận Hội Lần Thứ..

Writing - Unit 13 trang 144 Tiếng Anh 12

Bình chọn:
3.6 trên 15 phiếu

You are going to write a description of a football mach between your school’s team and one of your neighbouring schools’ teams.

WRITING

Task 1: You are going to write a description of a football mach between your school’s team and one of your neighbouring schools’ teams. The following are the questions you have to answer when describing the match but they are jumbled. Work with a partner and put the questions in the suitable sections.

(Em sẽ viết một bài mô tả trận bóng đá giữa đội của trường em với một trong những đội của các trường xung quanh. Sau đây là những câu hỏi em phải trả lời khi mô tả trận đấu nhưng chúng lộn xộn. Làm việc với một bạn cùng học và xếp những câu hỏi theo phần thích hợp.)

1. How did each team play in the first half?/ second half?

2. What was the result? 

3. When and where did the match take place?

4. Why was the football match held?

5. What did you think about the game?

6. What was the weather like on that day?

7. What teams took part in the match?

8. What was the spectators’ attitude?

9. Which team played better?

10. Who scored a goal?

SECTIONS:  

Introduction: ……………….

Details of the match:………………………

Conclusion:……………………………………

Hướng dẫn giải:

Introduction: (giới thiệu)

4. Why was the football match held? (Tại sao trận đấu bóng đá lại diễn ra?)

7. What team took part in the match? (Những đội nào tham gia trận đấu?)

3. When and where did the match take place? (Khi nào trận đấu bắt đầu và ở đâu?)

Details of the match: (chi tiết trận đấu)

6. What was the weather like on that day? (Thời tiết như thế nào trong ngày đó?)

1. How did each team play in the first half? second half? (Mỗi đội chơi như thế nào trong nửa đầu / hiệp hai?)

8. What was the spectators' attitude? ( Thái độ của khán giả là gì?)

9. Which team played better? (Đội nào chơi tốt hơn?)

10. Who scored a goal? (Ai ghi được bàn thắng?)

Conclusion:  (kết luận)

2. What was the result? (Kết quả là gì?)

5. What did you think about the game? (Bạn đã nghĩ gì về trò chơi này?)

 

Task 2: Work in pairs. Ask and answer the above questions about a football match you have watched recently.

(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi trên về trận bóng đá em vừa xem.)

Hướng dẫn giải:

A: I heard you just watched the final women's football match. Right?

B: Yes. It was a match in the 2008 AFC Women’s Asian Cup Football finals.

A: What teams took part in it?

B: The China Team played the Vietnam Team.

A: When and where did the match take place?

B: At the Thong Nhat Stadium in Ho Chi Minh City on May 28.

A:  What was the weather like on that day?

B: Fine. Great for the match.

A: How did each team play?

B: The China team was quite suprior to their Vietnam team in strength and skill. So in the whole match, the China team appeared to he the master of the game Despite the disadvantage, the Vietnam played fairly spectacularly.

A: What was the speclators’attitude?

B: They cheered and encouraged both teams.

A: Which team played better?

B: Certainly the China team, and I think you can guess which team scored the goal.

A: OK. What was the result?

B: The China won the game with the result 1-0 (one -nil).

A:  What did you think about the game?

B: It was really a good match. The Vietnam, in spite of losing the game was thought to play beautifully. They played with confidence, enthusiasm and determination.

Tạm dịch:

A: Tôi nghe nói bạn vừa xem trận đấu chung kết bóng đá nữ. Đúng không?

B: Vâng. Đó là trận đấu trong trận chung kết cúp bóng đá nữ châu Á AFC năm 2008.

A: Đội nào đã tham gia?

B: Đội Trung Quốc thi đấu với đội tuyển Việt Nam.

A: Trận đấu diễn ra khi nào và ở đâu?

B: Tại sân vận động Thống Nhất, thành phố  Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5.

A: Thời tiết như thế nào trong ngày đó?

B: Trời đẹp. Tuyệt vời cho trận đấu.

A: Mỗi đội chơi như thế nào?

B: Đội tuyển Trung Quốc khá vượt trội so với đội tuyển Việt Nam về sức mạnh và kỹ năng. Vì vậy, trong toàn bộ trận đấu, đội tuyển Trung Quốc có vẻ như làm chủ trận đấu.  Mặc dù có những bất lợi, Việt Nam đã chơi khá ngoạn mục.

A: Thái độ của người xem như nào?

B: Họ cổ vũ và khuyến khích cả hai đội.

A: Đội nào chơi tốt hơn?

B: Chắc chắn đội tuyển Trung Quốc, và tôi nghĩ bạn có thể đoán đội nào ghi bàn.

A: Được rồi. Thế kết quả thế nào?

B: Trung Quốc thắng trận đấu với kết quả 1-0 (một - không).

A: Bạn đã nghĩ gì về trận bóng này?

B: Nó thực sự là một trận đấu hay. Đội tuyển  Việt Nam mặc dù thua trận đấu nhưng được cho là chơi rất đẹp mắt. Họ chơi với sự tự tin, sự nhiệt tình và quyết tâm.

Task 3: Write a description of the football match mentioned above, based on the results of Tasks 1 and 2. The Useful Language may help you.

(Viết bài mô tả trận bóng đá được nói ở  trên, dựa vào những kết quả ở Tasks 1và 2. Phần những cụm từ hữu ích có thể giúp em.)

Useful Language

- in the first half,/second half,

- keep the ball away from the goal

- by a combination of passing and dribbling..

- give a kick (shot) straight into the goal

- save a shot struck at close ranae

- score a goal/make a goal against...

- jump up and cheer

- players captain/defender/striker/goalkeeper.

- spectators/opponents/

Hướng dẫn giải:  

To celebrate the HCM Communist Youth Union's Foundation Day, our school Sports Club recently played a friendly match with Nguyen Khuyen School’s Football Team. The match was held on March 24th at 3:00 pm on the Hoa Lu stadium.

It was a nice day. In the first half, our tearn played pretty well. They tried to keep the ball away from the goal and as near to our rival’s as possible. By a combination of passing and dribbling, the opponents gave a shot into our goal. Fortunately, our goalie could catch the ball. All the stands seemed to be exploded with merry and exciting shouts. And all the schoolboys and girls jumped up and down cheering. In the second half, both teams played beautifully and skilfully and tried to score the goal, but no-one succeeded. Finally it was a draw.

When the game was over, all of us were happy to have a fair game. I think all the schools in the area should hold such a friendly game to tie up and promote the friendship and solidarity together.

Tạm dịch:

Những cụm từ hữu dụng

- trong nửa đầu / hiệp hai,

- giữ bóng xa mục tiêu

- bằng sự kết hợp giữa đi và rong bóng ..

- đá phạt trực tiếp vào khung thành

- lưu một cú đánh vào ranae gần

- ghi một bàn thắng / ghi bàn ...

- nhảy lên và cổ vũ

- người chơi đội trưởng / hậu vệ / tiền đạo / thủ môn.

khán giả / đối thủ /................

Để kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Thể thao Trường chúng tôi gần đây đã chơi một trận giao hữu với Đội Bóng đá của Trường Nguyễn Khuyến. Trận đấu được tổ chức vào ngày 24 tháng 3 lúc 3:00 chiều trên sân vận động Hoa Lư.   

Đó là một ngày đẹp trời. Trong hiệp đầu, đội của chúng tôi chơi khá tốt. Họ cố gắng giữ bóng xa khung thành và gần càng gần với khung thành của đối thủ càng tốt. Bằng một sự kết hợp giữa chuyền bóng và rê bóng, đối phương đẩy bóng vào khung thành của chúng tôi. May mắn thay, thủ môn của chúng tôi có thể bắt bóng. Tất cả các hàng cổ vũ dường như bị bùng nổ với những tiếng la hét vui vẻ và thú vị. Và tất cả các học sinh nam và nữ nhảy cẩng lên cổ vũ. Trong hiệp hai, cả hai đội đều chơi tuyệt vời và khéo léo và đã cố gắng ghi bàn, nhưng không ai thành công. Cuối cùng đó là một trận hòa.   

Khi trận đấu kết thúc, tất cả chúng tôi đều vui mừng khi có một trận đấu công bằng. Tôi nghĩ rằng tất cả các trường học trong khu vực phải tổ chức một trò chơi giao hữu để kết nối và thúc đẩy tình hữu nghị và đoàn kết với nhau.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan:

Language focus - Unit 13 trang 145 Tiếng Anh 12 Language focus - Unit 13 trang 145 Tiếng Anh 12

Match a half-sentenec from box A with a suitable half-sentence from box B. (Ghép nửa câu ở khung A nửa câu thích hợp ở khung B.)

Xem chi tiết
Test Yourself E - Unit 13 trang 148 Tiếng Anh 12 Test Yourself E - Unit 13 trang 148 Tiếng Anh 12

Listen to the text and write down the missing word or number. The first one has been done as an example.

Xem chi tiết
Listening- Unit 13 trang 142 Tiếng Anh 12 Listening- Unit 13 trang 142 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Ask and answer the following questions. ( Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 13 trang 141 Tiếng Anh 12 Speaking - Unit 13 trang 141 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Discuss and write the name of the sport under each symbol. Which sport(s) do you like / dislike? Give your reasons.

Xem chi tiết
Reading - Unit 2 trang 20 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 2 trang 20 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?

Xem chi tiết
Speaking - Unit 2 trang 22 Tiếng Anh 12 Speaking - Unit 2 trang 22 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Express your point of view upon the following ideas, using the words or expressions in the box. (Làm việc từng đôi. Trình bày quan điểm của em về những ý tưởng sau, dùng những từ hay cụm từ trong khung.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 3 trang 30 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 3 trang 30 Tiếng Anh 12

In the upper picture, the two men are shaking hands and saying the greetings to each other.

Xem chi tiết
Listening - Unit 2 trang 24 Tiếng Anh 12 Listening - Unit 2 trang 24 Tiếng Anh 12

Discuss the following questions. (Làm việc với một bạn cùng học. Thảo luận những câu hỏi sau.)

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.