Ngữ âm: Trọng âm từ có hơn ba âm tiết - Unit 5 - Tiếng Anh 12


Tóm tắt lý thuyết ngữ âm trọng âm từ có hơn 3 âm tiết Unit 5. Higher Education tiếng Anh 12

Stress in words of more than three syllables

(Trọng âm ở những từ có hơn ba âm tiết)

Thông thường những từ trên ba âm tiết có trọng âm tùy thuộc tiếp vị ngữ.

1. Trọng âm được đặt ngay trước tiếp vị ngữ: -ical, ual. ian, ion, ical, ity, ify, itive, itude, logy, graphy, cienl, ious, enus, uous, ic, ible.

E.g.: arti’ficial, re’petitive, intel’lectual, pro’ficient,...

2. Trọng âm được đặt ở vần thứ hai trước những tiếp vị ngữ: ate, ize, ary.

E.g.: con’gratulate, ‘dictionary, ‘summarize,...

Chú ý: Phần thêm vào (affixes) không ảnh hưởng đến quy tắc đặt trọng âm (stress): em’ployment, incon’venience, internationnal,...

Ngoại lệ: - EE: com'mittee, ‘coffee

                -  IC : ‘Catholic, a'rithmctic, ‘lunatic, rhetoric, ‘politic,

                -  ION : 'television, 'intersection

                -  IZE : 'regularize, ‘characterize, ‘hospitalize, ‘personalize, ‘naturalize

                - TARY : ele’mentary, supple’mentary. docu'mentary

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.