Speaking - Unit 13 trang 141 Tiếng Anh 12

Bình chọn:
3 trên 10 phiếu

Work in pairs. Discuss and write the name of the sport under each symbol. Which sport(s) do you like / dislike? Give your reasons.

SPEAKING

Task 1: Work in pairs. Discuss and write the name of the sport under each symbol. Which sport(s) do you like / dislike? Give your reasons.

(Làm việc từng đôi.Thảo luận và viết tên của môn thể thao dưới mỗi biểu tượng. Em thích / không thích (những) môn thể thao nào? Cho lí do.)

Hướng dẫn giải:

1. football                 2. tennis

3. swimming            4. cycling

5. basketball            6. running (athletics)

I like swimming because it’s an easy and inexpensive sport. We can practise swimming at any place: in a river, in a lake or in a swimming pool. In an other aspect, it doesn’t require any equipment to exercise. In addition, we can teach ourselves how to swim.

Tạm dịch:

1. bóng đá          2. quần vợt

3. bơi lội             4. đi xe đạp

5. bóng rổ          6. chạy (điền kinh)

Tôi thích bơi vì đây là một môn thể thao dễ chơi và không tốn kém. Chúng tôi có thể tập bơi ở bất cứ đâu: trên sông, trong hồ hoặc trong bể bơi. Ở một khía cạnh khác, nó không đòi hỏi bất kỳ thiết bị nào để thực hiện. Ngoài ra, chúng ta có thể dạy mình cách bơi.

Task 2: Work with a partner. Talk about some of the records at the 22nd SEA Games, using the information in the table  below.

(Làm việc với một bạn cùng học. Nói về một số kỉ lục ở Đông Nam Á Vận Hội lần 22, dùng thông tin ở bảng dưới đây.)

Records of the 22nd SEA Games

Athletics (Men's 200 m)

Boonthung (Thailand) 20.14 seconds

Women's Marathon (42 km)

Emi (Indonesia) 2 hours 52 minutes 28 seconds

Men's Long Jump

Amri (Malaysia) 7.76 m.

Women's High Jump

Ruphai (Thailand) 1.86 m.

Swimming (Men's 1500 m)

Yurita (Indonesia) 13 minutes 19.26 seconds

Cycling (Women's 25 km cross-country)

Maria (Philippines) 1 hour 29 minutes 35 seconds.

Tennis (Men's Singles)

Dannal (Thailand) defeated Febi (Indonesia) 6-2,6-1.

Tạm dịch:

 Bảng Kỷ lục SEA Games 22

 Điền kinh (nam 200 m)

Boonthung (Thailand) 20,14 giây

Marathon dành cho Nữ (42 km)


Emi (Indonesia) 2 giờ 52 phút 28 giây

Nhảy cao nam

Amri (Malaysia) 7.76 m.

Nhảy cao của phụ nữ

Ruphai (Thailand) 1.86 m.

Bơi (Nam 1500 m)

Yurita (Indonesia) 13 phút 19,26 giây

Đạp xe (Nữ xuyên quốc gia 25 km)

Maria (Philippines) 1 giờ 29 phút 35 giây.

 Quần vợt (ĐT nam)

Dannal (Thái Lan) đánh bại Febi (Indonesia) 6-2,6-1.


Hướng dẫn giải:

1. Emi, from Indonesia, won the Women's Marathon in two hours 52 minutes 28 seconds.

2 . Amri, a Malaysian athlete, won the Men’s Long Jump. He jumped 7,76 meters.

3. Ruphai. from Thailand, won the Women's High Jump. She jumped 1,86 meters.

4. Yurila, an Indonesian athlete, won the Men’s Swimming. He swam 1,500 meters in 13 minutes 19.26 seconds.

Tạm dịch:

1. Emi, đến từ Indonesia, đã giành được chiến thắng nội dung điền kinh nữa  trong 2 giờ 52 phút 28 giây.

2. Amri, một vận động viên Malaysia, đã giành được chiến thắng nhảy xa nam. Anh ta nhảy xa tới 7,76 mét.

3. Ruphai, từ Thái Lan, đã giành chiến thắng nhảy cao nữ. Cô đã nhảy cao 1,86 mét.

4. Yurila, một vận động viên Indonesia, đã giành chiến thắng nội dung bơi nam. Anh bơi 1,500 mét trong 13 phút 19,26 giây.

Task 3: Work in groups. Make a report on the sports results, using the information in the scoreboard.

(Làm việc từng nhóm. Tường thuật theo kết quả của những môn thể thao, dùng thông tin ở bảng điểm.)

SCOREBOARD

22nd SEA Games

Football        

Women’s Final: Vietnam: 2………Myanmar: 1

Third - place Playoff: Thailand: 6……….Malaysia: 1

Men's Final: Thailand: 2…………Vietnam: 1

Volleyball     

Women s Final: Thailand: 3……….Vietnam: 0

Tạm dịch:

Bảng tỉ số  SEA Games 22

Bóng đá

Chung kết của nữ: Việt Nam: 2 ......... Myanmar: 1

Tranh hạng ba playoff: Thái Lan: 6 ......... .Malaysia: 1

Chung kết của nam: Thái Lan: 2 ............ Việt Nam: 1

Bóng chuyền

Chung kết Nữ: Thái Lan: 3 ......... .Vietnam: 0

Hướng dẫn giải:

1. Thailand and Malaysia played in the Women's Third Place Play-off. The Thai Team won the bronze medal with the score 6-1.

2. Thailand and Vietnam played in the Men's Football Final and the Thai Team won the gold medal. The result was 2-1.

3. Thailand and Vietnam played in the Women's Volleyball Final. The Thai Team won the gold medal with the score 3-0 (three-nil).

Tạm dịch:

1. Thái Lan và Malaysia đã chơi trong trận tranh hạng 3 bóng đá nữ. Đội Thái Lan giành huy chương đồng với tỷ số 6-1.

2. Thái Lan và Việt Nam đã chơi trong trận chung kết bóng đá nam và đội Thái Lan giành huy chương vàng. Kết quả là 2-1.

3. Thái Lan và Việt Nam đã chơi trong trận chung kết bóng chuyền nữ. Đội Thái Lan giành huy chương vàng với tỷ số 3-0 (ba-không)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 13 : The 22nd Sea Game - Đông Nam Á Vận Hội Lần Thứ 22

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu