Tiếng Anh 12 Unit 9: Deserts - Sa Mạc

GRAMMAR - Unit 9


A. SO - THEREFORE : được dùng nối hai câu đơn / mệnh đề với tương quan nguyên nhân -hậu quả (cause - effect relation)

    GRAMMAR

   Connectors : SO, BUT, HOWEVER and THEREFORE

    A. SO - THEREFORE : được dùng nối hai câu đơn / mệnh đề với tương quan nguyên nhân -hậu quả (cause - effect relation)

    1. SO : tập hợp liên từ (co-ordinating conjunction).

      e.g.: The climate in the Arctic region is very severe, so very few animals can live there.

            (Khi hậu ở miền địa cực quá khắc nghiệt, do đó rất ít động vật có thể sống nơi đó.)

    2. Therefore: Trạng từ (adverb): được dùng như từ nối (connector).

      e.g.: The food prices rise too much; therefore, people's life becomes difficult. (Giá thực phẩm tăng quá nhiều, vì thế/do đó đời sống dân chúng trở nên khó khăn.)

    B. BUT - HOWEVER : diễn tả sự tương phản (contrast), hay đối lập (opposition).

    1. BUT : tập hợp liên từ (co-ordinating conjunction).

      e.g.: Mr John is a very rich businessman, bill he leads a simple life.

            (Ông John là một thương gia rất giàu, nhưng ông sống cuộc sống giản dị.)

    2. HOWEVER (tuy nhien): trạng từ(adverb): được dùng làm từ nốì (connector),

      e.g.: The lest was very-difficult; however, all students were able to finish it

            ( Bài  thi rất khó; tuy nhiên tất cả hạc sinh làm được.)

    C. Chú ý: dấu chấm câu và vị rí của từ nối (connector ):THEREFORE-HOWEVER.    

      e.g.:   Bill had missed a lot of classes ; therefore, he failed the exam.

               Bill had missed a lot of classes; he, therefore, failed the exam.

               Bill had missed a lot of classes. Therefore, he failed the exam.

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.


Gửi bài