Tiếng Anh 12

Unit 12: Water Sports - Thể Thao Dưới Nước

Writing - Unit 12 trang 134 Tiếng Anh 12

Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentence with one appropriate action.

WRITING

Task 1: Below are the instructions for warm-up exercises before swimming. Read and match each sentence with one appropriate action. Zero has been done as an example.

(Dưới đây là những lời chỉ dẫn bài tập khởi động trước khi bơi. Đọc và ghép mỗi câu với hành động thích hợp. Hành động số (0) được làm mẫu.)

Example for the first position:

0) Set yourself in vertical position. (Đứng thẳng người. )

a - 2. Stand with your feet apart, push both arms out straight in front of you.

        (Hai chân dạng rộng, đẩy hai cánh tay thẳng ra trước mặt bạn. )

b 4. Raise your hands above your head, looking straight ahead.

      (Nâng tay lên trên đầu, nhìn thẳng về phía trước.)

c1. Put out your arms to the sides horizontally.

     (Đặt cánh tay của bạn sang hai bên theo chiều ngang. )

d 3. Put down your arms to the first position.

     (Đặt cánh tay của bạn lên vị trí đầu tiên.)


Task 2: Look at the pictures below. Write the instructions for one warm-up exercise before playing water polo. Use the verbs in the box.

(Nhìn vào hình dưới đây. Viết lời chỉ dẫn cho bài tập khởi động trước khi chơi bóng nước. Dùng động từ trong khung.)

set 

stand

bend 

raise 

touch

put

 

Hướng dẫn giải:

1. Set yourself in vertical position. (Đứng thẳng người.)

2. Stand with your feet apart, raise your hands above your head. (Hai chân dang sang hai bên, giơ tay lên trên đầu.

3. Bend forwards, fingertips touch the ground. (Gập người về phía trước, ngón tay chạm vào mặt đất.)

4. Bend again, fingertips touch the ground between the feet. (Gập người một lần nữa, ngón tay chạm vào mặt đất giữa hai bàn chân.)

5. Finally put cach arm back to the first position. (Cuối cùng đặt tay cánh tay trở lại vị trí ban đầu.)

 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan:

Language focus - Unit 12 trang 135 Tiếng Anh 12 Language focus - Unit 12 trang 135 Tiếng Anh 12

Which of the following verbs can have an object, and which cannot? (Động từ nào trong các động từ sau có một túc từ, và động từ nào không?)

Xem chi tiết
Listening- Unit 12 trang 132 Tiếng Anh 12 Listening- Unit 12 trang 132 Tiếng Anh 12

Look at die picture and discuss in groups whether this water sport is played: (Nhìn vào hình và thảo luận từng nhóm xem môn thể thao dưới nước này được chơi)

Xem chi tiết
Speaking - Unit 12 trang 131 Tiếng Anh 12 Speaking - Unit 12 trang 131 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Look at the pictures and match the names with the appropriate water sports. (Làm việc từng đôi. Nhìn vào hình và ghép tên môn thể thao dưới nước thích hợp.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 12 trang 128 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 12 trang 128 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.(làm việc từng đôi. Nhìn hình và trả lời câu hỏi.)

Xem chi tiết
Reading - Unit 4 trang 44 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 4 trang 44 Tiếng Anh 12

Read the facts below and decide whether the statements are true (T) or false (F). Then compare your results with your partner’s.

Xem chi tiết
Reading - Unit 5 trang 52 Tiếng Anh 12 Reading - Unit 5 trang 52 Tiếng Anh 12

Ask and answer the questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

Xem chi tiết
Writing - Unit 4 trang 49 SGK Tiếng Anh 12 Writing - Unit 4 trang 49 SGK Tiếng Anh 12

In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47.

Xem chi tiết
Speaking - Unit 5 trang 55 Tiếng Anh 12 Speaking - Unit 5 trang 55 Tiếng Anh 12

Task 1: Below are the admission requirments for tertiary institutions in some countries. Work in groups. Tick (✓) those which are obligatory for vou to be admitted to a university in Vietnam.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2020, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới nâng cao.