Trả lời Vận dụng trang 23 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

1) Tính số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu.

2) Hãy viết mỗi số tự nhiên sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các luỹ thừa của 10 theo mẫu:

4 257 = 4 . 103 +2. 102 + 5.10 + 7.

a) 23 197

b) 203 184.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) \(\)

b) Viết theo mẫu

Lời giải chi tiết

1. Số hạt thóc có trong ô thứ 7 của bàn cờ nói trong bài toán mở đầu:

2.2.2.2.2.2 = 26 = 64

2. a) 23 197 = 2.10 + 3.103  + 1.102  + 9.101  + 7

    b) 203 184 = 2.105  + 0.104  + 3.103 + 1.102 + 8.101 + 4

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 21 phiếu