Trả lời Hoạt động 1 trang 22 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bảng sau đây chỉ ra cách tính số hạt thóc ở một số ô trong bàn cờ trong bài toán mở đầu:

Đề tìm số hạt thóc ở ô thứ 8, ta phải thực hiện phép nhân Có bao nhiêu thừa số 7.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào bảng để suy luận tương tự.

Lời giải chi tiết

Để tìm số hạt thóc ở ô số 8, ta phải thực hiện phép nhân có 7 thừa số 2.


Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu