Giải Bài 1.45 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Mỗi giây cơ thể con người trung bình tạo ra khoảng \(25. 10^5\) tế bào hồng cầu. Hãy tính mỗi giờ có bao nhiêu tế bào hồng cầu đã được tạo ra?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi 1 giờ = 3600 giây

Mỗi giờ số tế bào hồng cầu được tạo ra = Mỗi giây số tế bào hồng cầu được tạo ra . 3600

Lời giải chi tiết

Đổi 1 giờ = 3600 giây

Vậy mỗi giờ số tế bào hồng cầu được thay thế là:

\(25.10^5.3600=9.10^9\)(tế bào)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Hỏi bài