Trả lời Hoạt động 2 trang 23 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

a) Viết kết quả phép nhân sau dưới dạng một luỹ thừa của 7:

72.72 = (7.7). (7.7.7) = ?

b) Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa các số mũ của 7 trong hai thừa số và tích tìm được ở câu a)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

b) So sánh tổng số mũ của 7 và số mũ của tích tìm được ở câu a).

Lời giải chi tiết

a) 72.73=(7.7).(7.7.7) = 75

b) Nhận xét: Tổng số mũ của 7 trong hai thừa số bằng số mũ của tích tìm được.


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu