Trả lời Luyện tập 2 trang 23 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết kết quả phép tính dưới dạng một luỹ thừa:

a) 53.57;               b) 24 . 28. 29;           c) 102. 104. 106. 108

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

am.an=am+n

Lời giải chi tiết

a) 53.57 = 53+57 = 510

b) 24.25.29=24+5+9  = 218

c) 102.104.106.10= 102+4+6+8 = 1020.


Bình chọn:
4.5 trên 10 phiếu