Giải Bài 1.36 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Viết các tích sau dưới dạng một luỹ thừa:

a) 9.9.9.9.9;                    b) 10. 10. 10. 10.

c) 5.5.5.25                      d) a.a.a.a.a.a

Phương pháp giải - Xem chi tiết

am.a= am+n

Lời giải chi tiết

a) 9 . 9 . 9 . 9 . 9 = 95

b) 10 . 10 . 10 . 10 = \(10^4\)

c) c) 5.5.5.25=5.5.5.5.5=\(5^5\)                      

d) a.a.a.a.a.a=\(a^6\)

                                                                                                        Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài