Giải Bài 1.43 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 = 32.

Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên

a) 1 + 3 + 5 + 7;                    b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Tính tổng rồi viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

a) 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài