Giải Bài 1.43 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


..Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 = 3^2. Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên a) 1 + 3 + 5 + 7; b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9.

Đề bài

Ta có: 1 + 3 + 5 = 9 = 32.

Viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên

a) 1 + 3 + 5 + 7;                    b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Tính tổng rồi viết các tổng sau dưới dạng bình phương của một số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

a) 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42

b) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52


Bình chọn:
4.6 trên 64 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí