Trả lời Luyện tập 3 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết kết quả các phép tính dưới dạng một luỹ thừa:

a) 76 : 74;                          b) 1 091100 : 109 1100

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

am:a= am-n

Lời giải chi tiết

a) 76:74 = 76−4 = 72

b) 1091100: 1091100 = 1091100−100  = 10910

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu