Giải Bài 1.39 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Viết các số sau thành tổng giá trị các chữ số của nó bằng cách dùng các luỹ thừa của 10:

215;    902;    2020;    883 001.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\overline {abcd}  = a{.10^3} + b{.10^2} + c{.10^1} + d\). Tương tự như vậy với các số có 3 và 6 chữ số

Lời giải chi tiết

215 = 2.10+ 1.10+ 5

902 = 9.102 + 0.10+ 2  

2 020 = 2.103+0.102+2.101+0

883 001 = 8.105+8.104+3.103+0.102+0.101+1.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài