Trả lời Luyện tập 1 trang 23 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hoàn thành bảng bình phương của các số tự nhiên từ 1 đến 10.

 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng a= a.a

Lời giải chi tiết

a

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a2

1

4

9

16

25

36

49

64

81

100


Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu