Giải Bài 1.44 trang 24 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1


Đề bài

Trái Đất có khối lượng khoảng 60 .1020 tấn. Mỗi giây Mặt Trời tiêu thụ 4. 106 tấn khí hydrogen. Hỏi Mặt Trời cần bao nhiêu giây để tiêu thụ một lượng khí hydrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thời gian để Mặt Trời tiêu thụ một lượng khí hdrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất = khối lượng trái đất : Số tấn khí hydrogen mỗi giây mặt trời tiêu thụ.

Lời giải chi tiết

Thời gian để Mặt Trời tiêu thụ một lượng khí hdrogen có khối lượng bằng khối lượng Trái Đất là:

60.1020 : 6.10= 6.101 .1020: (6.106)  = 1015 (giây)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài