Giải Bài 8.8 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vẽ Hình 8.9.

Vẽ các đường thẳng AE, BD, BF, EC, AF và DC.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm đã cho

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu