Giải Bài 24 trang 97 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cô giáo chia lớp thành ba nhóm để thực hiện ba bài tập lớn bằng cách yêu cầu mỗi bạn chọn ngẫu nhiên một thẻ từ hộp kín chứa các thẻ ghi số 1;2;3. Các bạn chọn được thẻ ghi cùng số sẽ ở cùng một nhóm.

a)     Em có thể thuộc nhóm nào?

b)    Hãy xác định xem sự kiện “ Em và Bình không cùng nhóm” có xảy ra không trong mỗi trường hợp sau:

-         Em chọn được thẻ ghi số 1, Bình chọn được thẻ ghi số 3.

-         Em chọn được thẻ ghi số 2, Bình chọn được thẻ ghi số 2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các khả năng có thể xảy ra

Lời giải chi tiết

a)     Em có thể thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 hoặc nhóm 3.

b)     

-         Trường hợp Em chọn được thẻ ghi số 1, Bình chọn được thẻ ghi số 3 thì sự kiện “ Em và Bình không cùng nhóm” xảy ra.

-         Trường hợp Em chọn được thẻ ghi số 2, Bình chọn được thẻ ghi số 2 thì sự kiện “ Em và Bình không cùng nhóm” không xảy ra.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT