Bài 33: Điểm nằm giữa hai điểm. Tia - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 41 phiếu
Bài 8.16 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy. Vẽ hình và kể tên các tia mà em nhìn thấy trên hình.

Xem lời giải

Bài 8.17 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy. Trong các tia đó, em hãy cho biết các cặp tia đối nhau

Xem lời giải

Bài 8.18 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hai điểm A và B cùng thuộc đường thẳng xy. Giả sử tia Ax trùng với tia AB ( tức là cách gọi khác của tia AB). Hãy vẽ hình và cho biết tia nào trùng với tia BA.

Xem lời giải

Bài 8.19 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho ba điểm A,B,C cùng thuộc đường thẳng xy. Vẽ hình và kể tên các tia mà em thấy trên hình (các tia trùng nhau liệt kê một lần).

Xem lời giải

Bài 8.20 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho ba điểm A,B,C cùng thuộc đường thẳng xy. Giả sử tia AB và AC là hai tia đối nhau. Hãy vẽ hình và cho biết trong ba điểm A,B,C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem lời giải

Bài 8.21 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho ba điểm A,B,C cùng thuộc đường thẳng xy. Giả sử điểm B thuộc tia Ay, B nằm giữa A và C. Hãy vẽ hình và cho biết tia Ay còn có cách gọi tên nào khác.

Xem lời giải

Bài 8.22 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tia Ox và hai điểm M,N khác O Giả sử M nằm trên tia Ox, còn N nằm trên tia đối của tia Ox. Hỏi trong ba điểm M,N,O, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem lời giải

Bài 8.23 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tia Ox và hai điểm M,N khác O Giả sử điểm O nằm giữa hai điểm M và N. Nếu M thuộc tia Ox thì kết luận nào sau đây là đúng? a) N nằm trên tia Ox; b) N nằm trên tia đối của tia Ox.

Xem lời giải

Bài 8.24 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Người ta coi mỗi hình là một tập hợp điểm. Nếu P và Q là hai điểm phân biệt đã cho thì mỗi tập hợp điểm sau đây là hình nào? Hãy vẽ hình đó. H = {X| X là điểm P, hoặc X là điểm Q, hoặc X là điểm nằm cùng phía với Q đối với P}

Xem lời giải

Bài 8.25 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Người ta coi mỗi hình là một tập hợp điểm. Nếu P và Q là hai điểm phân biệt đã cho thì mỗi tập hợp điểm sau đây là hình nào? Hãy vẽ hình đó. G = {X| X là điểm P, hoặc X là điểm nằm khác phía với Q đối với P}

Xem lời giải