Giải Bài 8.21 trang 46 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho ba điểm A,B,C cùng thuộc đường thẳng xy.

Giả sử điểm B thuộc tia Ay, B nằm giữa A và C. Hãy vẽ hình và cho biết tia Ay còn có cách gọi tên nào khác.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 tia trùng nhau khi chúng chung gốc; mọi điểm thuộc tia này cũng thuộc tia kia

Lời giải chi tiết

Tia Ay còn có thể gọi là tia AB hay AC.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu