Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.4 trên 88 phiếu
Bài 3.8 trang 51 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định phần dấu và phần số tự nhiên của mỗi số nguyên sau: -58; +207; -986; 2 023.

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 51 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: +25; -18; 472; - 9 853. Em có nhận xét gì về phần số tự nhiên của hai số đối nhau?

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Phải chọn y là một số nguyên âm hay nguyên dương để: a) -y là một số nguyên âm? b) -y là một số nguyên dương?

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a)(-107) + (+92) b) 329 + (-315).

Xem lời giải

Bài 3.12 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) 1 238 + (- 1 328) b) (- 3 782) + (- 1 031)

Xem lời giải

Bài 3.13 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) 8 294 + (-56 946) b)(-15 778) + 335 925

Xem lời giải

Bài 3.14 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) 27 538 – 12 473 b) 6 591 – (-386).

Xem lời giải

Bài 3.15 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền các số thích hợp thay thế các dấu “?” trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3.16 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vào một ngày tháng Một ở Moscow (Liên Bang Nga), ban ngày nhiệt độ là -7oC. Hỏi nhiệt độ đêm hôm đó là bao nhiêu nếu nhiệt độ giảm 2oC.

Xem lời giải

Bài 3.17 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tài khoản ngân hàng của ông X có 25 784 209 đồng. Trên điện thoại thông minh, ông X nhận được ba tin nhắn: (1) Số tiền giao dịch -1 765 000 đồng; (2) Số tiền giao dịch 5 772 000 đồng; (3) Số tiền giao dịch – 3 478 000 đồng. Hỏi sau ba lần giao dịch như trên, trong tài khoản của ông X còn lại bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Bài 3.18 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí: a) 387 + (-224) + (-87); b) (-75) + 329 + (-25)

Xem lời giải

Bài 3.19 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí: a) 11 + (-13) + 15 + (-17); b) (-21) + 24 + (-27) + 31.

Xem lời giải