Bài tập ôn tập cuối năm- SBT

Bình chọn:
4.6 trên 86 phiếu
Bài 1 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo các nhà khoa học, trong cơ thể người bình thường trung bình có khoảng 25 nghìn tỉ tế bào hồng cầu. Giả sử rằng tổng khối lượng hồng cầu này là 2,5 kg. Như vậy trong mỗi gam hồng cầu có bao nhiêu tế bào? (Theo healthline.com)

Xem lời giải

Bài 2 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên một tia số gốc O, ba điểm A, B và M lần lượt biểu diễn các số tự nhiên a, b và m. Hãy so sánh ba số a, b và m, biết rằng: * Trong ba điểm A, B và M, điểm B nằm gần gốc O nhất; * Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Xem lời giải

Bài 3 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 3 và 5, em hãy phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố. a) 9 720; b) 30 375.

Xem lời giải

Bài 4 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hai anh Hoàng và Hà thuê trọ ở cùng một nhà nhưng làm ở hai công ty khác nhau. Anh Hoàng cứ 15 ngày đi trực một lần, anh Hà cứ 20 ngày đi trực một lần. Hai anh cùng trực vào thứ Sáu ngày 1-1-2021. Hỏi trong năm 2021, hai anh sẽ cùng trực vào ngày thứ Sáu bao nhiêu lần?

Xem lời giải

Bài 5 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên một trục số gốc O, hai điểm A và B lần lượt biểu diễn hai số nguyên a và b. a) Hãy tính khoảng cách AB trong mỗi trường hợp sau đây: ·a = 3 và b = 7; ·a = -3 và b = 7; ·a = -7 và b = -3; b) Tại sao có thể kết luận rằng ta luôn có AB = b - a nếu a < b. HD:Với mọi trường hợp sau, hāy vẽ hình minh họa (trên trục số nằm ngang với chiều dương từ trái sang phải) và chú ý rằng điểm biểu diễn số nguyên âm nằm cách gốc O một khoảng bằng -a (chằng hạn điểm -3 nằm cách gốc O một khoảng bằng 3 =-(-

Xem lời giải

Bài 6 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức P= a.b-3(17-a+2b) trong mỗi trường hợp sau: a) a = 15 và b = -28; b) a = - 6 và b = 11; c) a = -17 và b = -3.

Xem lời giải

Bài 7 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Đông chơi trò chơi ném bi. Đích ném là một cái hộp có 25 ô. Điểm tính cho mỗi lần ném bi được quy định như sau: * Nếu ném ra ngoài hộp thì được tính là -5 điểm; * Nếu ném vào một trong 25 ô trong hộp thì điểm tính được ghi như hình bên. Trong 14 lần đầu, Đông ném 2 lần vào ô 4 điểm, 7 lần vào ô 2 điểm, 1 lần vào ô -2 điểm và 4 lần vào ô -1 điểm. a) Viết biểu thức số biểu thị số điểm mà Đông có được sau lần ném bi thứ 14. Tính giá trị của biểu thức đó. b) Đông còn một lần ném bi nữa. Hỏ

Xem lời giải

Bài 8 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ các hình sau: a) Hình tam giác đều có cạnh dài 4 cm; b) Hình vuông có cạnh dài 3 cm; c) Hình chữ nhật có chiều dài bằng 5 cm, chiều rộng bằng 3 cm; d) Hình bình hành có một cạnh dài 3 cm, một cạnh dài 5 cm.

Xem lời giải

Bài 9 trang 94 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nền nhà của bác Thu có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên: a) Tính chu vi của nền nhà b) Bác Thu dự định dùng những viên gạch lát hình vuông có cạnh 50 cm để lát nền nhà. Hỏi bác Thu cần mua bao nhiêu viên gạch?

Xem lời giải

Bài 10 trang 94 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát các hình dưới đây và trả lời các câu hỏi: a) Những hình nào có tâm đối xứng? b) Những hình nào có trục đối xứng? c) Những hình nào có đúng hai trục đối xứng? d) Những hình nào có nhiều hơn hai trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 11 trang 94 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ hình sau vào vở. Trên hình vừa vẽ, hãy vẽ trục đối xứng của hình và vẽ thêm để được một hình có tâm đối xứng.

Xem lời giải

Bài 12 trang 95 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy phác họa bức hình sau vào vở và vẽ nốt nửa bên phải để được một hình nhận đường thẳng d là trục đối xứng.

Xem lời giải

Bài 13 trang 95 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên quãng đường AB, hai xe cùng khởi hành một lúc. Xe tải đi từ A đến B hết 3 giờ, xe con đi từ B về A hết 2 giờ. Hỏi sau bao lâu thì hai xe gặp nhau?

Xem lời giải

Bài 14 trang 95 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí.

Xem lời giải

Bài 15 trang 95 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhiệt độ không khí T (theo đơn vị độ C) bên ngoài máy bay ở độ cao h (theo đơn vị feet) được cho bởi công thức: T= 26 - h/500 Khi máy bay ở độ cao 10 000 m thì nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Xem lời giải

Bài 16 trang 95 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thời gian t (tính bằng phút) của hiện tượng nguyệt thực toàn phần được cho bởi công thức gần đúng: Trong đó d và D lần lượt là đường kính ( tính bằng kilomet) của Mặt Trăng và Mặt Trời; k và K lần lượt là khoảng cách (tính bằng kilomet) từ Trái Đất đến Mặt Trăng, Mặt Trời. Sử dụng công thức trên hãy cho biết hiện tượng nguyệt thực toàn phần kéo dài trong bao lâu giây (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Xem lời giải

Bài 17 trang 96 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến năm 1999, một tàu vũ trụ đi được 22 tỉ dặm trong vũ trụ (dặm là một đơn vị đo chiều dài của các nước nói tiếng Anh, 1 dặm= 1,609 344 km). Em hãy cho biết: a) Mỗi ngày, tàu vũ trụ đi được bao nhiêu dặm? b) Mỗi giờ, tàu vũ trụ đi được bao nhiêu dặm? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Xem lời giải

Bài 18 trang 96 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho đoạn thẳng AC dài 6 cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC =4 cm. a) Vẽ hình rồi tính độ dài đoạn thẳng AB; b) Trên tia đối của tia BA,lấy điểm D sao cho BD = 6 cm. Hãy so sánh AB và CD.

Xem lời giải

Bài 19 trang 96 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi: a) Hai góc xAy và yBz có chung cạnh hay không? b) Em nhận ra mấy cặp góc có chung cạnh? Hãy kể tên các cặp góc đó. c) Trong hai góc xAy và yBz, góc nào lớn hơn (dùng thước đo góc để đo và trả lời)?

Xem lời giải

Bài 20 trang 96 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho hình vẽ: a) Hãy gọi tên các góc có đỉnh B trong hình. b) Dùng êke hoặc thước đo góc kiểm tra và gọi tên góc vuông, góc tù có trong hình.

Xem lời giải

Xem thêm