Ôn tập chương IV- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 49 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 75-76 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Trong các hình dưới đây (H.4.21), hình nào là hình thang cân? 2. Trong các hình dưới đây (H.4.22), hình nào là hình bình hành?

Xem lời giải

Bài 4.29 trang 76 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình theo yêu cầu sau: a) Hình vuông có độ dài cạnh bằng 3, 5cm; b) Hình chữ nhật có độ dài một cạnh bằng 6cm và diện tích bằng 48 cm2 c) Hình thoi có độ dài cạnh bằng 6cm và một góc bằng 60o. d) Hình bình hành có độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 4cm và 6cm, chiều cao bằng 3cm.

Xem lời giải

Bài 4.30 trang 77 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.23, kiểm tra và gọi tên hình lục giác đều, hình thoi, hình tam giác đều.

Xem lời giải

Bài 4.31 trang 77 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.24: a) Kiểm tra xem tứ giác MNPQ có là hình vuông không? b) Tứ giác MKCH có là hình thang cân không?

Xem lời giải

Bài 4.32 trang 77 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy cắt miếng bìa hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 4cm và 9cm (H.4.25) thành bốn mảnh rồi ghép bốn mảnh này (không chồng lên nhau) để tạo thành một hình vuông.

Xem lời giải

Bài 4.33 trang 77 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một mảnh sân nhà có hình dạng và kích thước như Hình 4.26. a) Tính diện tích mảnh sân. b) Nếu lát sân bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 50 cm thì cần bao nhiêu viên gạch?

Xem lời giải