Chương 3: Số nguyên - SBT

Bình chọn:
4.6 trên 55 phiếu
Bài 3.1 trang 48 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Diễn đạt lại thông tin sau mà không dùng số âm: “Độ cao trung bình của thềm lục địa Việt Nam là – 65 m”.

Xem lời giải

Bài 3.2 trang 48 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ông Tám nhận được tin nhắn từ ngân hàng về thay đổi số dư trong tài khoản của ông là -210 800 đồng. Em hiểu thế nào về tin nhắn đó?

Xem lời giải

Bài 3.3 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trên hình 3.1, mỗi điểm M, N, P, Q biểu diễn số nguyên nào?

Xem lời giải

Bài 3.4 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu diễn các số sau trên cùng một trục số: 4; -4; -6; 6; -1; 1.

Xem lời giải

Bài 3.5 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giả sử một con kiến bò trên một trục số gốc O có chiều dương là chiều từ trái sang phải, chiều ngược lại là chiều âm và giả sử nó đi được 16 đơn vị thì dừng lại. Hỏi trong mỗi trường hợp sau, con kiến dừng lại ở điểm nào trên trục số? a) Con kiến xuất phát từ gốc O và đi theo chiều dương; b) Con kiến xuất phát từ gốc O và đi theo chiều âm.

Xem lời giải

Bài 3.6 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau theo thứ tự tăng dần: M = {x ∈ Z| x có tận cùng là 2 và -15 < x ≤ 32}

Xem lời giải

Bài 3.7 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh hai số: – 46 789 và – 45 999.

Xem lời giải

Bài 3.8 trang 51 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xác định phần dấu và phần số tự nhiên của mỗi số nguyên sau: -58; +207; -986; 2 023.

Xem lời giải

Bài 3.9 trang 51 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: +25; -18; 472; - 9 853. Em có nhận xét gì về phần số tự nhiên của hai số đối nhau?

Xem lời giải

Bài 3.10 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Phải chọn y là một số nguyên âm hay nguyên dương để: a) -y là một số nguyên âm? b) -y là một số nguyên dương?

Xem lời giải

Bài 3.11 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a)(-107) + (+92) b) 329 + (-315).

Xem lời giải

Bài 3.12 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) 1 238 + (- 1 328) b) (- 3 782) + (- 1 031)

Xem lời giải

Bài 3.13 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) 8 294 + (-56 946) b)(-15 778) + 335 925

Xem lời giải

Bài 3.14 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) 27 538 – 12 473 b) 6 591 – (-386).

Xem lời giải

Bài 3.15 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền các số thích hợp thay thế các dấu “?” trong bảng sau:

Xem lời giải

Bài 3.16 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vào một ngày tháng Một ở Moscow (Liên Bang Nga), ban ngày nhiệt độ là -7oC. Hỏi nhiệt độ đêm hôm đó là bao nhiêu nếu nhiệt độ giảm 2oC.

Xem lời giải

Bài 3.17 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tài khoản ngân hàng của ông X có 25 784 209 đồng. Trên điện thoại thông minh, ông X nhận được ba tin nhắn: (1) Số tiền giao dịch -1 765 000 đồng; (2) Số tiền giao dịch 5 772 000 đồng; (3) Số tiền giao dịch – 3 478 000 đồng. Hỏi sau ba lần giao dịch như trên, trong tài khoản của ông X còn lại bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Bài 3.18 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí: a) 387 + (-224) + (-87); b) (-75) + 329 + (-25)

Xem lời giải

Bài 3.19 trang 52 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí: a) 11 + (-13) + 15 + (-17); b) (-21) + 24 + (-27) + 31.

Xem lời giải

Bài 3.20 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau: a) (-28) + (-35) – 92 + (-82) b) 15 – (-38) + (-55) – (+47).

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất