Bài 27: Hai bài toán về phân số- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 105 phiếu
Bài 6.42 trang 18 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính: a) 1/7 của 63; b) 2/5 của 125/8

Xem lời giải

Bài 6.43 trang 18 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm một số biết:a) 2/3 của số đó bằng 32; b) 25 là 5/7 của số đó

Xem lời giải

Bài 6.44 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Số học sinh nam bằng bao nhiêu phần số học sinh cả lớp, biết 4/7 số học sinh cả lớp là nữ? b) 2/5 vận tốc xe máy bằng 1/4 vận tốc xe ô tô. Vận tốc xe máy bằng bao nhiêu phần vận tốc ô tô?

Xem lời giải

Bài 6.45 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vé xem trận chung kết bóng đá Sea Game 30 được bán trực tiếp và bán qua mạng. Toàn bộ số vé bán qua mạng đã được bán hết trong 3 giờ, trong đó 1/3 số vé được bán hết trong giờ đầu tiên; giờ thứ hai bán được 8/19 tổng số vé bán được trong giờ thứ nhất và giờ thứ ba. Tính xem trong ba giờ bán vé qua mạng, giờ nào bán được ít vé nhất, giờ nào bán được nhiều vé nhất.

Xem lời giải

Bài 6.46 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một người vay ngân hàng một khoản tiền và định trả hết khoản vay trong bốn kì. Chỉ tính riêng phần gốc, người đó định trả 1/4 khoản vay trong kì đầu tiên, 1/3 số tiền còn lại được trả trong kì thứ hai; 1/2 số tiền còn lại được trả trong kì thứ ba. Tính ra trong kì cuối người đó chỉ còn phải trả 125 triệu đồng tiền gốc. Hỏi người đó đã vay tất cả bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Bài 6.47 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trường phổ thông dân tộc ở một tỉnh miền núi có 300 học sinh gồm ba dân tộc: Thái, Tày, Dao. Số bạn học sinh dân tộc Dao bằng 1/15 tổng số học sinh toàn trường, số bạn học sinh dân tộc Thái bằng 2/3 tổng số học sinh dân tộc Tày và Dao. a) Tính số học sinh dân tộc Dao và số học sinh dân tộc Thái trong tường b) Số học sinh dân tộc Tày bằng bao nhiêu phần số học sinh toàn trường?

Xem lời giải