Ôn tập chương V- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 51 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 90-91 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

1.Trong các câu sau, câu nào đúng? (A) Tam giác đều có 6 trục đối xứng; (B) Hình chữ nhật với hai kích thước khác nhau có 4 trục đối xứng; (C) Hình thang cân, góc ở đáy khác 90o, có đúng một trục đối xứng; (D) Hình bình hành có hai trục đối xứng. 2. Trong các câu sau, câu nào sai?

Xem lời giải

Bài 5.22 trang 91 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm. Gọi O là tâm đối xứng của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn OA.

Xem lời giải

Bài 5.23 trang 91 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát các hình dưới đây:a) Có bao nhiêu hình có tâm đối xứng? b) Có bao nhiêu hình có đúng một trục đối xứng? c) Có bao nhiêu hình có cả tâm đối xứng và trục đối xứng? d) Có bao nhiêu hình không có cả tâm đối xứng lẫn trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.24 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thiện các bức vẽ dưới đây để thu được các hình có trục đối xứng d.

Xem lời giải

Bài 5.25 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thiện các bước vẽ dưới đây để thu được các hình có trục đối xứng d.

Xem lời giải

Bài 5.26 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thiện các bức vẽ dưới đây để thu được các hình có tâm đối xứng O.

Xem lời giải

Bài 5.27 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thiện các bức vẽ dưới đây để thu được các hình có trục đối xứng d và tâm đối xứng O.

Xem lời giải

Bài 5.28 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy ghép hai tấm thẻ trong các thẻ số dưới đây để được một hình chỉ một số có hai chữ số sao cho: a) Hình đó có trục đối xứng. b) Hình đó có tâm đối xứng. Trong mỗi trường hợp, em có thể ghép được tất cả bao nhiêu “số” như vậy?

Xem lời giải

Bài 5.29 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình thoi ABCD có tâm đối xứng O. Biết OA = 3cm, OB = 2 cm. Hãy tính diện tích hình thoi.

Xem lời giải