Giải Bài 5.24 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Em hãy hoàn thiện các bức vẽ dưới đây để thu được các hình có trục đối xứng d.

Đề bài

 Em hãy hoàn thiện các bức vẽ dưới đây để thu được các hình có trục đối xứng d.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí