Bài 43: Xác suất thực nghiệm - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 78 phiếu
Bài 9.41 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hai ông Buffon và Pearson tiến hành gieo một đồng xu nhiều lần, kết quả thu được như sau: a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “xuất hiện mặt sấp” trong mỗi thí nghiệm. b) Cả Buffon và Pearson đã tung tất cả bao nhiêu lần? Trong đó có bao nhiêu lần xuất hiện mặt sấp? Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện mặt sấp dựa trên kết quả tổng hợp của cả hai thí nghiệm.

Xem lời giải

Bài 9.42 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một xạ thủ bắn 200 viên đạn vào một mục tiêu và thấy có 148 viên trúng mục tiêu. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Xạ thủ bắn trúng mục tiêu”.

Xem lời giải

Bài 9.43 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một trò chơi có luật chơi như sau: Ở mỗi ván chơi người chơi gieo một con xúc xắc, nếu xuất hiện mặt 6 chấm thì người chơi thắng cuộc. Bốn người chơi A,B,C,D chơi trò chơi đó. Mỗi người chơi 25 ván. Kết quả số ván thắng của A, B, C, D tương ứng là 4, 5, 4, 3. Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện: “A thắng”, “B thắng”, “C thắng”, “D thắng”.

Xem lời giải

Bài 9.44 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nam chơi Sudoku 50 lần thì có 15 lần thắng cuộc. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Nam thắng khi chơi Sudoku”.

Xem lời giải

Bài 9.45 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong ngày lễ hội tại địa phương, Linh có chơi trò chơi ném phi tiêu vào một tẩm bia có ghi các số 2; 3; 4. Linh ném 30 lần và ghi lại số ở ô mà phi tiêu trúng và được kết quả như sau: 2;4;4;3;2;2;2;4;3;2;2;4;2;3; 2; 2; 2;3; 3; 2; 2; 4; 4; 3;2;2; 2;4;2;2. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 2”.

Xem lời giải