Bài 5: Phép nhân và phép chia số tự nhiên- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 135 phiếu
Bài 1.39 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:a) 21. 4; b) 44. 25 c) 125. 56 d) 19. 8

Xem lời giải

Bài 1.40 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a) 91. 11 b) 45. 12

Xem lời giải

Bài 1.41 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính hợp lí theo mẫu: 25. 19 = 25. (20 – 1) = 25. 20 – 25. 1 = 500 – 25 = 475. a) 45. 29 b) 47. 98 c) 15. 998.

Xem lời giải

Bài 1.42 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính hợp lí: a) 5. 11. 18 + 9. 31. 10 + 4. 29. 45; b) 37. 39 + 78. 14 + 13. 85 + 52. 55.

Xem lời giải

Bài 1.43 trang 19 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dưới đây là ảnh chụp bài kiểm tra của bạn Lê, cô giáo phê Sai. Hãy giải thích những lỗi sai của bạn Lê.

Xem lời giải

Bài 1.44 trang 20 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 16cm; diện tích bằng a cm2. Tính chiều rộng của hình chữ nhật (là một số tự nhiên) nếu biết a là một số tự nhiên từ 220 đến 228.

Xem lời giải

Bài 1.45 trang 20 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Giả sử máy tính cầm tay của bạn bị hỏng các phím Với các phím còn lại, bạn cần bấm thế nào để màn hình hiện phép nhân có kết quả 3 232?

Xem lời giải

Bài 1.46 trang 20 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Khẩu phần ăn nhẹ bữa chiều của các bé mẫu giáo là một cái bánh. Nếu trường có 537 cháu thì phải mở bao nhiêu hộp bánh, biết rằng mỗi hộp có 16 chiếc bánh; b) Một quyển vở ô li 200 trang có giá 17 nghìn đồng. Với 300 nghìn đồng bạn có thể mua được nhiều nhất là bao nhiêu quyển vở loại này?

Xem lời giải

Bài 1.47 trang 20 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không đặt tính, hãy so sánh: a) m = 19. 90 và n = 31. 60 b) p = 2 011. 2 019 và q = 2 015. 2 015.

Xem lời giải

Bài 1.48 trang 20 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân, tính nhanh: a) (1 989. 1 990 + 3 978): (1 992. 1 991 – 3 984); b) (637. 527 – 189): (526. 637 + 448)

Xem lời giải

Bài 1.49 trang 20 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kết quả của mỗi phép nhân sau là một trong bốn phương án (A), (B), (C), (D) cho trong bảng. Hãy tìm phương án đúng mà không đặt tính.

Xem lời giải

Bài 1.50 trang 20 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Không đặt tính, hãy so sánh: a) a = 53. 571 và b = 57. 531 b) a = 25. 26 261 và b = 26. 25 251

Xem lời giải