Bài 21: Hình có trục đối xứng - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.8 trên 113 phiếu
Bài 5.1 trang 80 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mỗi hình sau: hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn, có bao nhiêu trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.2 trang 80 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ các hình dưới đây vào vở và vẽ tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có).

Xem lời giải

Bài 5.3 trang 81 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các chữ cái và chữ số dưới đây, em hãy liệt kê: a) Chữ cái và chữ số có đúng một trục đối xứng; b) Chữ cái và chữ số có hai trục đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.4 trang 81 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào có trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.5 trang 81 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ tất cả các trục đối xứng (nếu có) của các hình dưới đây:

Xem lời giải

Bài 5.6 trang 82 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có trục đối d là trục đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.7 trang 82 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Tròn gấp đôi các tờ giấy hình chữ nhật rồi cắt theo các nét vẽ như hình dưới đây. Theo em khi mở các hình thu được ra, bạn Tròn sẽ nhận được những hình gì?

Xem lời giải

Bài 5.8 trang 82 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có trục d là trục đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.9 trang 83 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình dưới đây là một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị. Em hãy vẽ thêm vào hình đó: a) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị để được một hình có đúng một trục đối xứng; b) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị để được một hình có đúng hai trục đối xứng; c) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 đơn vị để được một hình có đúng bốn trục đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.10 trang 83 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy ghép ba tấm thẻ trong các thẻ dưới đây để được một hình chỉ một số có ba chữ số sao cho hình đó có trục đối xứng: Em có thể ghép được tất cả bao nhiêu “số” như vậy?

Xem lời giải