Giải Bài 5.5 trang 81 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy vẽ tất cả các trục đối xứng (nếu có) của các hình dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài