Giải Bài 5.1 trang 80 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Mỗi hình sau: hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn, có bao nhiêu trục đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

+) Hình tam giác đều có 3 trục đối xứng

+) Hình vuông có 4 trục đối xứng

+) Hình lục giác đều có 6 trục đối xứng

+) Hình tròn có vô số trục đối xứng là các đường thẳng đi qua tâm

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài