Giải Bài 5.4 trang 81 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào có trục đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Biểu tượng có trục đối xứng là: biểu tượng Hòa bình, biểu tượng Hội Chữ thập đỏ.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài