Giải Bài 5.3 trang 81 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Trong các chữ cái và chữ số dưới đây, em hãy liệt kê: a) Chữ cái và chữ số có đúng một trục đối xứng; b) Chữ cái và chữ số có hai trục đối xứng.

Đề bài

Trong các chữ cái và chữ số dưới đây, em hãy liệt kê:

a) Chữ cái và chữ số có đúng một trục đối xứng;

b) Chữ cái và chữ số có hai trục đối xứng.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

a) Các chữ cái và chữ số có đúng một trục đối xứng là: A, B, M, Y, 3.

b) Các chữ cái và chữ số có hai trục đối xứng là: H, X, 0, 8


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí