Giải Bài 5.3 trang 81 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong các chữ cái và chữ số dưới đây, em hãy liệt kê:

a) Chữ cái và chữ số có đúng một trục đối xứng;

b) Chữ cái và chữ số có hai trục đối xứng.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

a) Các chữ cái và chữ số có đúng một trục đối xứng là: A, B, M, Y, 3.

b) Các chữ cái và chữ số có hai trục đối xứng là: H, X, 0, 8

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài