Bài 28: Số thập phân- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.4 trên 29 phiếu
Bài 7.1 trang 24 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân. b) Tìm số đối của các số thập phân đã viết được ở câu a.

Xem lời giải

Bài 7.2 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân. 2,15; -8,965; -12,05; 0,025. b) Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số thập phân và số thập phân.

Xem lời giải

Bài 7.3 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh các số sau: a) 6,25 và 0,985 b) -245,024 và 19,9989 c) -2,6057 và -3,6049.

Xem lời giải

Bài 7.4 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số nguyên x, biết 254,12 < x < 259,7.

Xem lời giải

Bài 7.5 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm tập hợp các số thập phân x có một chữ số sau dấu phẩy thỏa mãn: a) x nằm giữa 3,27 và 3,63 b) -5,84 < x < -5,43.

Xem lời giải

Bài 7.6 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2020 của Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng vọt hơn 29% lên 319 tỉ USD, đạt mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Căn cứ vào bảng trên, em hãy sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp mức tăng trưởng giá trị thương hiệu quốc gia của 11 quốc gia có tên trong bảng trên.

Xem lời giải

Bài 7.7 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm tất cả các cặp chữ số (a;b) biết rằng 3,8276 < 3,8ab4 < 3,84

Xem lời giải