Bài 24: So sánh phân số. Hỗn số dương - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 67 phiếu
Bài 6.11 trang 8 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số

Xem lời giải

Bài 6.12 trang 8 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số

Xem lời giải

Bài 6.13 trang 8 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các phân số sau đây được sắp xếp theo một quy luật, hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó, rồi viết tiếp một phân số vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài 6.14 trang 8 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 6.15 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 6.16 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh các phân số sau:

Xem lời giải

Giải Bài 6.17 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Việt là một người rất thích đi xe đạp vào cuối tuần. Ngày thứ Bảy, bạn đi được 31 km trong 2 giờ. Ngày Chủ nhật, bạn đi được 46 km trong 3 giờ. Hỏi ngày nào bạn Việt đạp xe nhanh hơn?

Xem lời giải

Bài 6.18 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

Xem lời giải

Bài 6.19 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một cửa hàng thực phẩm bán một loại xúc xích với giá như sau: - Mua một gói giá 50 000 đồng - Mua hai gói giá 90 000 đồng - Mua ba gói giá 130 000 đồng. Hôm nay Mai đi chợ cùng mẹ, mẹ bảo Mai mua ba gói là rẻ nhất. Em hãy giải thích tại sao mẹ Mai lại khuyên như thế nhé.

Xem lời giải

Bài 6.20 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số tự nhiên x sao cho: 1/8 <= x/40< \1/5

Xem lời giải