Bài 39: Bảng thống kê và biểu đồ tranh - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.7 trên 89 phiếu
Bài 9.11 trang 67 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thời gian giải toán (tính bằng phút) của 14 học sinh được ghi lại như sau: 5 10 4 8 8 7 8 10 8 9 6 9 5 7 Lập bảng thống kê biểu diễn thời gian giải toán của 14 bạn học sinh theo mẫu sau:

Xem lời giải

Bài 9.12 trang 67 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ba bạn Nam, Bình, An lần lượt ném bóng vào rổ. Mỗi bạn ném 15 lần, mỗi lần ném bóng trúng vào rổ được một tích, kết quả như sau: a) Em hãy lập bảng thống kê biểu diễn số lần ném bóng trúng vào rổ của ba bạn. b) Bạn nào ném được vào rổ nhiều nhất? Bạn nào ném được vào rổ ít nhất?

Xem lời giải

Bài 9.13 trang 67 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng thống kê sau đây cho biết số dân của một số địa phương tại thời điểm năm 2019. a) Đơn vị tính số dân của các địa phương trong bảng trên là gì? b) Trong các địa phương trên, địa phương nào đông dân nhất, ít dân nhất?

Xem lời giải

Bài 9.14 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ tranh dưới đây cho biết số lượng sách giáo khoa lớp 6 – Bộ kết nối tri thức với cuộc sống, bán được tại một hiệu sách vào ngày Chủ nhật vừa qua. a) Sách nào bán được nhiều nhất, ít nhất. b) Tổng số cuốn sách giáo khoa lớp 6 mà hiệu sách bán được trong ngày Chủ nhật vừa qua là bao nhiêu cuốn?

Xem lời giải

Bài 9.15 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một cuộc khảo sát phương tiện đi làm trong toàn thể nhân viên của một công ty cho thấy có 35 nhân viên đi xe buýt, 5 nhân viên đi xe đạp, 20 nhân viên đi xe máy, 7 nhân viên đi ô tô cá nhân, không có nhân viên nào sử dụng các phương tiện khác. a) Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số lượng nhân viên sử dụng mỗi loại phương tiện đi làm. b) Công ty này có bao nhiêu nhân viên? c) Phương tiện nào được nhân viên sử dụng nhiều nhất?

Xem lời giải

Bài 9.16 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một hiệu bánh đã thống kê số lượng cuộc gọi đến đặt hàng vào các ngày trong tuần và biểu diễn bằng biểu đồ tranh sau đây: Tổng cộng có bao nhiêu cuộc gọi đến hiệu bánh vào các ngày trong tuần? Ngày nào hiệu bánh nhận được nhiều hơn 24 cuộc gọi đến?

Xem lời giải

Bài 9.17 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng dưới đây cho biết chiều cao, cân nặng chuẩn của học sinh Việt Nam từ 10 tuổi đến 18 tuổi. a)Đơn vị đo chiều cao, cân nặng được sử dụng trong bảng trên là gì? b)Chiều cao, cân nặng chuẩn tương ứng cho học sinh nam và nữ lớp 6 là bao nhiêu? Em có đạt được mức chuẩn này không?

Xem lời giải

Bài 9.18 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Số học sinh khối 6 đến thư viện của trường mượn sách vào các ngày trong tuần dược thống kê trong bảng sau: a)Vẽ biểu đồ tranh biểu diễn bảng thống kê trên. b)Ngày nào có số học sinh đến thư viện nhiều nhất, ít nhất?

Xem lời giải