Ôn tập chương VIII- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 71 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 59 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

CÂU HỎI(Trắc nghiệm)

Xem lời giải

Bài 8.54 trang 60 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Xem hình 8.32 và điền tên cho các điểm và đường thẳng còn lại biết rằng: 1. Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại C. 2. Hai đường thẳng b và c cắt nhau tại A. 3. Hai đường thẳng a và c cắt nhau tại B.

Xem lời giải

Bài 8.55 trang 60 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 8.33 là sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng có 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây.

Xem lời giải

Bài 8.56 trang 60 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho đoạn thẳng AB dài 10 cm. Chọn đoạn thẳng dài 4 cm làm đơn vị độ dài. Hãy tìm độ dài đoạn thẳng AB theo đơn vị mới chọn.

Xem lời giải

Bài 8.57 trang 60 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho một điểm A nằm trên tia Ox và cách O một khoảng bằng 5 cm. Gọi B là điểm thuộc tia OA. Hãy tính OB khi biết khoảng cách AB, trong mỗi trường hợp sau: a) AB = 6 cm; b) AB = 3 cm

Xem lời giải

Bài 8.58 trang 60 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tia Oa. Hãy vẽ góc aOb có số đo bằng 50 độ. Em vẽ được mấy tia Ob như thế?

Xem lời giải

Bài 8.59 trang 60 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại điểm M sao cho góc xMy có số đo bằng 60 độ. Trên tia My’ lấy một điểm N khác M rồi vẽ đường thẳng aa’ đi qua N và song song với xx’. a) Kể tên tất cả 8 góc có đỉnh M hoặc N , không kể các góc bẹt b) Dùng thước đo góc để đo 8 góc đã nêu trong câu a rồi sắp xếp chúng thành 2 nhóm, mỗi nhóm gồm các góc bằng nhau.

Xem lời giải