Giải Bài 8.55 trang 60 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hình 8.33 là sơ đồ trồng 10 cây thành 5 hàng, mỗi hàng có 4 cây. Hãy vẽ sơ đồ trồng 12 cây thành 6 hàng, mỗi hàng có 4 cây.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi điểm đều là giao điểm của 2 đường thẳng 

Lời giải chi tiết

Ta vẽ được sơ đồ sau:


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu