Bài 40: Biểu đồ cột- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.9 trên 92 phiếu
Bài 9.19 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ dưới đây cho biết nhiệt độ trung bình năm 2019 của một số địa phương. a) Cho biết địa phương nào có nhiệt độ trung bình cao nhất, thấp nhất? b) Hãy lập bảng thống kê nhiệt độ trung bình năm 2019 của các địa phương trên.

Xem lời giải

Bài 9.20 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp 6A dự định tổ chức một trò chơi dân gian khi đi dã ngoại. Lớp trưởng đã yêu cầu mỗi bạn đề xuất một trò chơi bằng cách ghi vào phiếu. Sau khi thu phiếu, tổng hợp kết quả lớp trưởng thu được bảng sau: a) Hãy cho biết lớp 6A có bao nhiêu học sinh? b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng số liệu trên.

Xem lời giải

Bài 9.21 trang 73 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ dưới đây cho biết tổng lượng mưa tại thành phố Hà Nội trong một số năm. a) Biểu đồ biểu thị thông tin gì và những năm nào? b) Đơn vị đo tổng lượng mưa của thành phố Hà Nội trong biểu đồ là gì? c) Lập bảng thống kê dữ liệu trong biểu đồ.

Xem lời giải

Bài 9.22 trang 73 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Số lượng xem trên YouTube của một số nhóm nhạc tại các nước Đông Nam Á được biểu diễn bằng biểu đồ cột sau đây: a) Thay dấu “?” trong biểu đồ trên bằng số liệu thích hợp, biết số lượng lượt người xem trên YouTube của nhóm C là 1 475 000 000 lượt xem. b) Lập bảng thống kê biểu thị dữ liệu đã được biểu diễn trong biểu đồ trên.

Xem lời giải

Bài 9.23 trang 74 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ tranh dưới đây biểu diễn số lượng đôi giày thể thao bán được của một cửa hàng trong 4 năm gần đây: a) Hãy lập bảng thống kê số đôi giày thể thao bán được của một cửa hàng trong 4 năm b) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê ở câu a

Xem lời giải

Bài 9.24 trang 74 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ sau đây cho biết màu sắc yêu thích của 20 học sinh. a) Những màu nào được nhiều bạn yêu thích hơn so với màu vàng? b) Lập bảng thống kê số lượng học sinh yêu thích mỗi màu.

Xem lời giải

Bài 9.25 trang 75 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng dưới đây cho biết thời gian An dành cho một số hoạt động trong ngày:

Xem lời giải

Bài 9.26 trang 75 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nam thăm dò ý kiến của các bạn trong lớp với câu hỏi sau: Bạn thích chỗ nào nhất trong ngôi nhà của mình? Nam nhận được kết quả thăm dò như sau: 9 bạn thích phòng bếp; 21 bạn thích phòng khách; 15 bạn thích phòng ngủ và 6 bạn thích không gian khác. Lập bảng thống kê và vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê đó.

Xem lời giải

Bài 9.27 trang 75 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu đồ cột dưới đây biểu diễn số lượng vé bán được với các mức giá khác nhau của một buổi hòa nhạc. a) Tổng số vé bán được là bao nhiêu? b) Tổng số tiền bán vé thu được là bao nhiêu? c) Nếu nhà hát có 2 000 ghế thì số vé bán được chiếm bao nhiêu phần trăm?

Xem lời giải