Ôn tập chương VI- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 33 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 21 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có thể chọn nhiều đáp án

Xem lời giải

Bài 6.48 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản: 36 phút; 18 phút; 150 phút

Xem lời giải

6.49 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

Xem lời giải

Bài 6.50 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

2/3 quả dưa hấu nặng 2+1/2 kg. Hỏi quả dưa hấu nặng bao nhiêu kilogam?

Xem lời giải

Bài 6.51 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị biểu thức:

Xem lời giải

Bài 6.52 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Hà đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất, Hà đọc được 1/4 số trang sách. Ngày thứ hai, Hà đọc 2/5 số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Xem lời giải

Bài 6.53 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức:

Xem lời giải

Bài 6.54 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhân dịp tết Trung thu, Hải xin phép mẹ mua món đồ chơi hết 50 000 đồng. Số tiền này bằng 2/5 số tiền Hải tiết kiệm được. Hỏi Hải đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Bài 6.55 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cả ba vòi cùng chảy vào một cái bể cạn. Nếu hai vòi I và II cùng chảy thì bể đầy sau 60 phút. Nếu hai vòi II và III cùng chảy thì bể đầy sau 75 phút. Nếu hai vòi III và I cùng chảy thì bể đầy sau 50 phút. a) Nếu cả ba vòi cùng chảy thì bể đầy sau bao lâu? b) Nếu riêng mỗi vòi chảy một mình thì bể đầy sau bao lâu?

Xem lời giải