Giải Bài 6.50 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

\(\frac{2}{3}\) quả dưa hấu nặng \(2\frac{1}{2}\) kg. Hỏi quả dưa hấu nặng bao nhiêu kilogam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi hỗn số sang phân số

Tìm một số x biết \(\frac{a}{b}\) của nó bằng c. Khi đó, x = c: \(\frac{a}{b}\)

Lời giải chi tiết

Đổi \(2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}\)

Quả dưa nặng: \(\frac{5}{2}:\frac{2}{3} = \frac{{10}}{3}\) (kg)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu