Bài 22: Hình có tâm đối xứng - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 32 phiếu
Bài 5.11 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy liệt kê những hình nào trong các hình sau có tâm đối xứng: hình tam giác đều, hình bình hành, hình thang cân có hai cạnh bên không song song, hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn.

Xem lời giải

Bài 5.12 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các biển báo giao thông sau, biển báo nào có tâm đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.13 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các hình hoa văn sau, hình hoa văn nào có tâm đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.14 trang 87 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một chiếc bàn có mặt bàn là một hình lục giác đều như hình dưới đây. Biết rằng độ dài đường chéo chính là 1,2 m, em hãy tính khoảng cách từ tâm đối xứng của mặt bàn đến mỗi đỉnh và chu vi mặt bàn.

Xem lời giải

Bài 5.15 trang 87 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.16 trang 87 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có điểm O là tâm đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.17 trang 88 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Vuông gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật theo chiều ngang rồi lại gấp đôi tiếp theo chiều dọc, sau đó cắt theo các nét vẽ như Hình 5.12. Theo em khi mở hình thu được ra, bạn Vuông sẽ nhận được hình gì?

Xem lời giải

Bài 5.18 trang 88 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thiện nốt Hình 5.13 để được một hình có điểm O là tâm đối xứng và đồng thời hình đó có trục đối xứng

Xem lời giải

Bài 5.19 trang 88 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 5.14 là một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị. Em hãy vẽ thêm vào hình đó: a) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 6 đơn vị để được một hình có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng; b) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 đơn vị để được một hình có tâm đối xứng và có bốn trục đối xứng; c) Một đường gấp khúc có độ dài ngắn nhất để được một hình có tâm đối xứng; d) Một đường gấp khúc có độ dài ngắn nhất để được một hình có tâm đối xứng và có trục đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.20 trang 89 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy ghép ba tấm thẻ trong các thẻ số dưới đây để được một hình chỉ một số có ba chữ số sao cho hình đó có tâm đối xứng: Em có thể ghép được tất cả bao nhiêu “số” như vậy?

Xem lời giải

Bài 5.21 trang 89 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Từ một mảnh giấy màu hình chữ nhật có kích thước 3cm x 5cm, em hãy trình bày cách gấp giấy để cắt được chữ số 8 (H.5.15) chỉ bằng một nhát cắt.

Xem lời giải